Gemeentesecretaris Vlieland

Vanaf september 2019 ben ik een half jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur op Vlieland geweest. Er was een overbrugging nodig nadat de vorige secretaris was vertrokken. De taken waren zorgen dat het reguliere werk bij de gemeente doorging, inclusief de grote projecten Boswijk en nieuwe woonwijk, het werven van een nieuwe gemeentesecretaris en het geven van advies over de organisatie.

Het was prachtig om te zien hoeveel realisatiekracht er in een organisatie van bescheiden omvang zit. De grote projecten gingen probleemloos door. Met Anne Idema is een nieuwe secretaris binnengehaald, die geselecteerd is na adviezen uit de organisatie. Hem kon ik de eindrapportage met organisatieadviezen overhandigen. Daarnaast heb ik zelf nog enkele aanvullende activiteiten ontplooid. Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten over de verwerving van enkele terreinen, zodat de gemeente hier geen erfpacht meer over hoefde te betalen, waarbij die pachtsom grotendeels naar de wal ging. De opbrengst van deze overeenkomst heeft Staatsbosbeheer gestoken in een Natuur- en Recreatiefonds voor Vlieland.