Accountmanager Thialf

De provincie Fryslân is grootaandeelhouder van Thialf. Namens de provincie ben ik sinds september 2020 accountmanager Thialf. Hierbij behartig ik op ambtelijk niveau de belangen van de provincie met betrekking tot Thialf. Hoe lager de kosten voor Thialf en hoe hoger de opbrengsten, des te beter is dit voor de provincie. Waarbij als vertrekpunt geldt dat Thialf een A-locatie is op sportgebied, waar behalve topsporters ook recreanten terecht kunnen.

Het werk bestaat uit het voorbereiden van besluiten door Gedeputeerde en Provinciale Staten en het borgen van het nationale belang van Thialf in Den Haag. Afwisselend werk, want Thialf staat als nationaal icoon vaak in de aandacht, waardoor gebeurtenissen al snel een politieke lading krijgen. De financiële basis is momenteel nog smal. Dat maakt Thialf kwetsbaar, ook dat zorgt voor continue politieke aandacht.

De andere kant is dat de kwaliteit van Thialf tegenwoordig onomstreden is. Het is de snelste laaglandbaan in de wereld. Nergens in Nederland is een plek te vinden die voor zoveel vaderlandse olympische medailles zorgt als Thialf.