Archive

Economische kracht van overheden

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de afgelopen jaren gekeken wat de kracht en het effect is van het samenwerken van overheden. Op het onderdeel Regionale Economie als Versneller heeft dit geleid tot een model dat in negen vragen de samenwerking in een regio meet. ...