Archive

Economische kracht van overheden

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de afgelopen jaren gekeken wat de kracht en het effect is van het samenwerken van overheden. Op het onderdeel Regionale Economie als Versneller heeft dit geleid tot een model dat in negen vragen de samenwerking in een regio meet. ...

Samenwerking Fryslân op één plek

Alle Friese overheidssamenwerking zijn samengebracht op de website Samenfryslan.nl. In totaal gaat het inmiddels om zo'n tachtig verbanden waarbij overheden in wisselende samenstellingen de Friese samenleving verder probeert de brengen. Als programmamanager en kwartiermaker van de Friese samenwerking heb ik via deze website als eerste stap ...