Archive

Thialf slaat nieuwe weg in

Het is gelukt om te zorgen dat Thialf dankzij een noodzakelijke Rijksbijdrage op vernieuwende wijze de komende jaren een stabiele financiële basis kan krijgen. Een energiehub zorgt voor die vernieuwing. Batterijopslag van stroom, die Thialf dankzij een energiemanagementsysteem goedkoop kan inslaan en op dure momenten ...

Thialf blijft doorgaan

Met ondersteuning vanuit Den Haag blijft Thialf ijsplezier bieden voor topsporters, recreatieschaatsers en andere ijsliefhebbers. De Tweede Kamer en de minister voor Langdurige Zorg en Sport hebben op 6 december 2022 hun steun voor Thialf uitgesproken. De drastische verhoging van de energiekosten mag het Heerenveense ...

Economische kracht van overheden

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de afgelopen jaren gekeken wat de kracht en het effect is van het samenwerken van overheden. Op het onderdeel Regionale Economie als Versneller heeft dit geleid tot een model dat in negen vragen de samenwerking in een regio meet. ...

Samenwerking Fryslân op één plek

Alle Friese overheidssamenwerking zijn samengebracht op de website Samenfryslan.nl. In totaal gaat het inmiddels om zo'n tachtig verbanden waarbij overheden in wisselende samenstellingen de Friese samenleving verder probeert de brengen. Als programmamanager en kwartiermaker van de Friese samenwerking heb ik via deze website als eerste stap ...