Archive

Akkoord voor Fryslân

Het ligt er. Het nieuwe bestuursakkoord voor de provincie Fryslân voor de komende vier jaar. De afgelopen drie maanden mocht ik er aan werken. Als onderdeel van het ondersteunende team. Met als taak het schrijven en bewaken van het taalniveau. De opdracht van de onderhandelende ...

De Plus beschreven

In het gebied rond de nieuwe weg de Centrale As (Dokkum-Nijega) zijn veel maatregelen getroffen om natuur, recreatie, landschap en landbouw vooruit te helpen. De Gebiedsontwikkelingscommissie heeft vanaf 2007 over die maatregelen geadviseerd. Met veel plezier mocht ik het eindrapport maken over hun werkzaamheden. Het ...

Ruimte gunnen

Wil je met je bedrijf of organisatie opvallen bij jongeren, gun jongeren dan de ruimte om je activiteiten op TikTok of Instagram onder de aandacht te brengen. Ga niet eerst uitgebreid vergaderen wat allemaal wel en niet kan, maar probeer en leer. Dat was de ...

Thialf slaat nieuwe weg in

Het is gelukt om te zorgen dat Thialf dankzij een noodzakelijke Rijksbijdrage op vernieuwende wijze de komende jaren een stabiele financiële basis kan krijgen. Een energiehub zorgt voor die vernieuwing. Batterijopslag van stroom, die Thialf dankzij een energiemanagementsysteem goedkoop kan inslaan en op dure momenten ...

Nieuw jaar, nieuwe start

Een nieuwe start in het nieuwe jaar. Uiteraard wens ik iedereen veel voorspoed en een gezond 2023. Mijn goede voornemen is om als nieuwbakken zelfstandig ondernemer behulpzaam te zijn bij organisaties en overheden. Dat gebeurt onder de naam van organisatie- en communicatieadviesbureau Blits Advies. Blits, ...

Thialf blijft doorgaan

Met ondersteuning vanuit Den Haag blijft Thialf ijsplezier bieden voor topsporters, recreatieschaatsers en andere ijsliefhebbers. De Tweede Kamer en de minister voor Langdurige Zorg en Sport hebben op 6 december 2022 hun steun voor Thialf uitgesproken. De drastische verhoging van de energiekosten mag het Heerenveense ...

Economische kracht van overheden

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de afgelopen jaren gekeken wat de kracht en het effect is van het samenwerken van overheden. Op het onderdeel Regionale Economie als Versneller heeft dit geleid tot een model dat in negen vragen de samenwerking in een regio meet. ...

Samenwerking Fryslân op één plek

Alle Friese overheidssamenwerking zijn samengebracht op de website Samenfryslan.nl. In totaal gaat het inmiddels om zo'n tachtig verbanden waarbij overheden in wisselende samenstellingen de Friese samenleving verder probeert de brengen. Als programmamanager en kwartiermaker van de Friese samenwerking heb ik via deze website als eerste stap ...