Akkoord voor Fryslân

Het ligt er. Het nieuwe bestuursakkoord voor de provincie Fryslân voor de komende vier jaar. De afgelopen drie maanden mocht ik er aan werken. Als onderdeel van het ondersteunende team. Met als taak het schrijven en bewaken van het taalniveau. De opdracht van de onderhandelende partijen was dat het eenvoudig taalgebruik (taalniveau B1) moest zijn. Als ‘mister B1’ zat ik daarvoor aan tafel.

De formatie van de coalitie viel uiteen in twee periodes. Vanaf begin april tot en met 19 juni onderhandelden BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie onder leiding van formateur Oebele Brouwer. Ze bereikten een financieel en inhoudelijk akkoord. Op 20 juni liet de PvdA alsnog weten uit de coalitie te stappen.

Vervolgens schoven een week later de FNP en formateur Chris Stoffer (hieronder tweede van links) aan bij de drie overgebleven partijen. Ze slaagden erin een akkoord te bereiken dat voor de zomervakantie gepresenteerd is. Het ondersteunende team bestond uit Rixt de Jong (hieronder tweede van rechts), Ingrid Lagerburg (geheel rechts), Sieuwerd van der Zwaag (midden) en mij.

Het was de vierde keer dat ik mocht meewerken aan het coalitieakkoord. In 2011 als eindredacteur, in 2015 een grotere rol als schrijver, in 2019 een bescheiden bijdrage en nu weer vol aan de bak als schrijver. Ook van de Friese versie. Als liefhebber van politiek-bestuurlijke processen was het mooi om mee te maken. Als liefhebber van eenvoudig taalgebruik en Fryslân was het eervol om een bijdrage te kunnen leveren. Bovendien ken ik het akkoord nu van binnen en van buiten.

One Comment

  • Meije
    at 10 maanden ago

    Leest prettig (en ik heb alle akkoorden voorbij zien komen)!

    Reply

Leave a Comment