De Plus beschreven

In het gebied rond de nieuwe weg de Centrale As (Dokkum-Nijega) zijn veel maatregelen getroffen om natuur, recreatie, landschap en landbouw vooruit te helpen. De Gebiedsontwikkelingscommissie heeft vanaf 2007 over die maatregelen geadviseerd. Met veel plezier mocht ik het eindrapport maken over hun werkzaamheden. Het rapport is op 21 juni 2023 gepresenteerd.

De bedoeling was dat de provincie het gebied beter zou achterlaten dan het er voor de aanleg van de Centrale As bij lag. Dat kreeg de benaming ‘de Plus’ mee. Om na te gaan of die Plus behaald was en daarmee het werk van de commissie erop zat, heb ik alle commissieleden geïnterviewd en die vraag gesteld. De betrokkenheid van de commissieleden bij het gebied kwam daarin prominent naar voren. Ze waren trots, maar er was ook kritiek. Met die kritiek is de provincie vervolgens weer aan de slag gegaan. Zodat een ieder er nu gerust op is dat de Plus er op alle onderdelen uiteindelijk komt.

Om beter zicht te krijgen op de maatregelen heb ik veel door het gebied gewandeld en gereden. Het is prachtig hoe natuurgebieden met elkaar zijn verbonden en het is geweldig om te zien dat veel dorpsbewoners gebruik maken van de nieuwe wandelpaden die ze zelf hebben aangedragen.

In de interviews maakten de commissieleden duidelijk hoe belangrijk hun rol kan zijn als buffer tussen bewoners van het gebied en de ambtenaren van de overheidsdiensten. Het kan het verschil maken tussen wel en niet ergens aan willen meewerken.

Zo kwam een ambtenaar bij een boer op bezoek. De boer nam hem mee naar de stal. Daar liepen de koeien. Eén van de koeien sjokte. ,,Kijk”, zei de geschrokken ambtenaar meteen, ,,die koe is kreupel!” ,,Ja, dat weet ik ook wel”, zei de boer, die gelijk klaar was met die ambtenaar.

Hoe je dan reageert? Dat is volgens de boeren uit de commissie niet zo moeilijk: ,,Je komt die stal binnen, je kijkt eens rond en zegt dan: ‘Boer, wat heeft u een mooie koeien.’ En die boer weet als geen ander dat er één kreupel is. Die ambtenaar maakte zich met zijn opmerking gelijk onmogelijk.”

RTV Noordoost-Fryslân maakte een item over het afscheid van de gebiedsontwikkelingscommissie.

Leave a Comment