Economische kracht van overheden

Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de afgelopen jaren gekeken wat de kracht en het effect is van het samenwerken van overheden. Op het onderdeel Regionale Economie als Versneller heeft dit geleid tot een model dat in negen vragen de samenwerking in een regio meet. Het maakt duidelijk wat de goede kanten zijn van de samenwerking en waar verbetering mogelijk is.

Vanaf mei 2020 mocht ik twee jaar lang programmamanager zijn van het IBP onderdeel Regionale Economie. Een opdracht namens alle provincies (het Interprovinciaal Overleg, IPO). In het kernteam waren verder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Sittard-Geleen. We keken mee hoe de samenwerking in vier regio’s in het land ging: de Noordelijke Scholingsalliantie, de regio Venlo, de regio Goeree Overflakkee en Chemelot Zuid-Limburg.

Op hun ervaringen en bestaande literatuur is het eindrapport gebaseerd, waar Overheidvannu.nl over heeft gepubliceerd.

Leave a Comment