Hallo, ik ben
Marcel van
Blits Advies

Graag behulpzaam op politiek-bestuurlijk gebied

veelzijdig

Managen van project, probleem en personeel.

Deskundig

Ervaring met alle overheidslagen, politieke niveaus en bestuurders.

Daadkrachtig

Politiek bestuurlijk probleem snel doorgronden en voorzien van praktisch uitvoerbare oplossing.

Werkervaring

Management

interim gemeentesecretaris Vlieland, hoofd afdeling communicatie provincie Fryslân, programmamanager Interbestuurlijk Programma onderdeel Regionale Economie, chef binnen/buitenlandredactie Leeuwarder Courant

Inhoud

accountmanager en lobbyist Thialf, bestuursondersteuner Club Diplomatique Fryslân, adviseur Sportbedrijf Lelystad, expert Friese overheidssamenwerkingen,  realiseren Natuur- en Recreatiefonds Vlieland, eindrapporteur Gebiedsontwikkeling De Centrale As, projectleider Friese Ambassade in Den Haag, projectleider opening Provinsjehûs

Communicatie/media

woordvoerder, filmer en speechschrijver commissaris van de Koning(in), strategisch communicatieadviseur bestuur en directie provincie Fryslân, coronawoordvoerder Veiligheidsregio en GGD Fryslân, parlementair journalist Leeuwarder Courant, webmaster www.samenfryslan.nl, schrijver boek ‘De Friese Maffia’, eindredacteur prijswinnend coalitieakkoord provincie Fryslân, bijdragen coronaboek GGD-Fryslân

Ruimte gunnen

Wil je met je bedrijf of organisatie opvallen bij jongeren, ...

Laten we praten over het volgende project

Email:

marcel@blitsadvies.nl

Volg mij:
Aanmelden voor nieuws